Napisz do nas - naszą domeną jest tworzenie i projektowanie serwisów WWW i oprogramowania Mapa serwisu DigiMad Powrót do strony głównej
 

Polityka Prywatności

Korzystając z niniejszego serwisu internetowego lub prenumerując elektroniczne czasopisma z tego serwisu akceptujesz zasady zawarte niniejszej w Polityce Prywatności.

Jako właściciel serwisu zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób niniejszy serwis obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedaję i nie udostępniam osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników moich serwisów.

Dane Osobowe
W czasie korzystania z niniejszego serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Niezapowiedziane Wiadomości
Zastrzegam sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskam dzięki działalności związanej z niniejszym serwisem. Pod tym określeniem rozumiem informacje odnoszące się bezpośrednio do prowadzonej działalności (np. zmiany, nowości, promocje), nie komercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez sponsora wspierającego serwis.

Informacje komercyjne są filtrowane przeze mnie w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie - nie częściej niż raz na dwa tygodnie.

Jawne Dane Osobowe
Twoje dane osobowe podane przez Ciebie przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów lub wypowiedzi na forum są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Nie mam możliwości zabezpieczenia Cię przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Ci nie zamówionych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Przykładem wykorzystania cookies na może być tzw. pop-up window informujący o zaletach produktu lub usługi zachęcający do jego kupienia. Dzięki cookies ten pop-up pokazuje się danej osobie tylko raz dziennie.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Partnerzy
Polityka Prywatności nie dotyczy innych serwisów i firm, których dane kontakowe mogą być podane na stronach niniejszego serwisu lub w korespondencji.